פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

קורס להכשרת מטפלים בגישה קוגנטיבית חברתית ובגישה אקולוגית
לשנה"ל 2012-2013
 

ילדים ומבוגרים זקוקים לסיוע בשל קשיים וכשלים בלמידה. הגישה הטיפולית הייחודית ב'יה"ל - יסודות הלמידה' מבוססת על התפיסה הקוגניטיבית חברתית אקולוגית, התנסות בלמידה מתווכת והעשרה אינסטרומנטלית.
גישה זו מאפשרת לזהות את מקורות הכשל בלמידה באמצעות אבחון דינמי; ליצור פרופיל לומד ולהבנות תוכנית טיפולית מדוייקת, יעילה ואפקטיבית, המתמקדת בטיפול במקורות הכשל ומאפשרת שיפור ביכולת הלמידה ובתיפקוד מטופל.
 
1.               מטרת הקורס
 
¿      להכשיר מטפלים על בסיס  הפילוסופיה דלעיל.
¿      להקנות למשתתפים היכרות עם יסודות הלמידה ועם מקורות הכשל בלמידה ולציידם בכלי אבחון מתאימים למטרה זו.
¿      לאפשר למשתתפים התנסות בשימוש בכלי אבחון בסיסיים הנדרשים להבניית תוכנית עבודה.
¿      להקנות למשתתפים יכולות ליצירת דיאלוג של התנסות בלמידה מתווכת באמצעות כלי העשרה אינסטרומנטלית וכלים נוספים.
¿      לאפשר למשתתפים להתנסות בלמידה מתווכת ולהכיר את עקרונותיה, ולהכשיר אותם לבניית יכולות למידה ושיפור תפקוד של ילדים ובוגרים כאחד, בעלי קשיי למידה או המעוניינים בהעצמת יכולות הלמידה.
 
 
2.               מבנה הקורס
 
היקף הקורס       -  300 שעות
מסגרת הלמידה -  ימי שני  אחת לשבוע בין השעות 8:30 – 15:15
  וכן 3 ימים של תצפית, שיקבעו באופן פרטני.  
   מפגש ראשון יתקיים ב- 15.10.2012

מיקום                  -  'מרכז יהל – יסודות הלמידה' במולדה – רח' התשבי 99 חיפה.
מורי הקורס        -  ד"ר רות קאופמן וצוות מומחי יה"ל - יסודות הלמידה.
 
  
3.               פרקים עיקריים בתוכנית הלימוד
 
¿      הכרת תיאוריות וגישות לבניית יסודות הלמידה .
¿      היכרות עם יסודות הלמידה ומרכיבי תהליך הלמידה ויישומן הפרקטי.
¿      הכרות ושימוש בכלי אבחון קוגניטיביים דינמיים .
¿      היכרות ויכולת זיהוי מקורות הכשל ויצירת יכולת לאיתור והבנת קשיים.
¿      היכרות עם מגוון כלי טיפול - בניית גוף הידע, התיאוריה והכלים לבנייה של יסודות הלמידה (העשרה     אינסטרומנטלית, מפתחות ללמידה וכלים נוספים).
¿      הכרות עם ההתנסות בלמידה מתווכת ובניית ידע לשיפור יכולת השימוש בהתנסות בלמידה מתווכת ובכלי טיפול לשם הבנת מקור הכשל ושיפור התפקוד.
¿      הבנת הקשר בין יסודות הלמידה לבין תהליכי רכישת מיומנויות
¿      בניית תוכנית עבודה.
¿      הלכה ומעשה – פרקטיקום, שעיקרו תצפיות  במסגרת יה"ל, והתנסות בטיפול הלכה למעשה , לשם התנסות עם התמודדות עם כשל ובניית יכולות.
 
 
 
4.               פעילויות ודרכי הוראה
 
¿      הרצאות עיוניות במליאה.
¿       סדנא קבוצתית.
¿      תצפיות וניתוח מקרים.
¿      פרקטיקום - התנסות בדרכי העשרה, בהוראה ובהתנסות בלמידה מתווכת.
 
 
 
5.               חובות הקורס:
 
¿      הצגה של התנסות בפעילות וניתוח של הפעילות.
¿      שתי מטלות, שתימסרנה במהלך הקורס, העוסקות בניתוח של חומרים ואינטרגרציה שלהם. המטלות תעשנה באופן קבוצתי.
¿      הצגת מקרה.
 


צור קשר: 04-8361086