פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

התנסות בלמידה מתווכת מהי?

האמונה כי אדם הוא בעל יכולת השתנות נובעת מזיהוי מקומה המכריע של הסביבה בתהליכי הלמידה של האדם (פוירשטיין 1998;1988, ויגוצקי, 1978; קוזולין, 2001 ועוד). על פי גישה זו תהליך הלמידה הוא מהלך של הסתגלות למצבים משתנים. כאשר אדם נתקל במצב מסויים בסביבתו הוא שואף להסתגל אליו , בשלב זה הוא לומד התנהגויות חדשות , אסטרטגיות חדשות ודרכי התמודדות.

הסביבה (הורים, משפחה, מורים, חברים וכו') על פי גישה זו, היא בעלת תפקיד ביצירת יכולות ובשינוי תפקוד של היחיד. על פי גישה זו (פוירשטיין 1980) אדם לומד בשתי דרכים עיקריות: באופן ישיר – על ידי היחשפות לגירוי, ובאופן עקיף באמצעות גורם מתווך. הגורם המתווך הוא אדם אחר המתווך את התרבות , הערכים , העמדות ודרכי ההתמודדות לילד. המתווך שם את עצמו בין הילד ובין תגובותיו על המציאות כפי שהיא נתפשת על ידיו, הוא מעצב את התגובות כך שתהייה להן משמעות קוגניטיבית או חברתית. הוא דוחה את התגובות שאינן מצליחות להעביר מסר בצורה הולמת או להסתגל ביעילות לאיפיונים הספציפיים של הגירוי. ככול שהילד חווה יותר את ההתנסות בלמידה מתווכת כך תהייה גדולה יותר יכולתו להפיק תועלת מחשיפה ישירה ללמידה. העדר התנסות בלמידה מתווכת גורמת לכך שהילד יפיק תועלת מועטה בלבד ממפגשו הישיר עם מטלות למידה. יתר על כן יגרם על ידי כך קושי להסתגל למצבים בלתי מוכרים ומורכבים. ההתנסות בלמידה מתווכת היא ייחודית לאדם וחשיבותה על כן מרכזית בהתפתחותו.

"ההתנסות בלמידה מתווכת אינה נחוצה רק לאדם החריג, היא מתאימה לכולנו כיוון שהלמידה המתווכת היא זו העושה אותנו לבני אדם" (ברונר 1989). ההתנסות בלמידה מתווכת אי נה מתייחסת לתוכן של האינטראקציה אלא בעיקר אל אופן הפעילות, אל התהליכים והעקרונות, היא אינה מוגבלת לאנשים בעלי עושר לשוני או בעלי רמת תקשורת מתוחכמת ומאורגנת ביותר. הלמידה מתווכת נחווית גם על ידי אנשים שיכולתם לתקשר מילולית היא מצומצמת או בעלי יכולת הפשטה נמוכה . ככול שאדם חווה התנסות מתווכת באיכות ובכמות כך גם יכולת הלמידה שלו משתפרת (קליין 2001,2005) . הסיבה לכך היא שהכלים החומריים והכלים הפסיכולוגיים שהחברה מייצרת ומספקת לחבריה (הילדים) בונים את תהליכי החשיבה הגבוהים (ויגוצקי 1978;קוזולין 2001).


עקרונות הלמידה המתווכת מאופיינים על ידי 12 קריטריונים (פוירשטיין 1980) שהם חשובים ביותר באינטראקציה של תיווך
:
א. תיווך לכוונה והדדיות
ב. תיווך לטרנסצנדנטיות
ג. תיווך של משמעות
ד. תיווך לתחושת מסוגלות
ה. תיווך לויסות ובקרה על התנהגות
ו. תיווך להתנהגות משתפת
ז. תיווך לאינדבידאציה ודיפרנציאציה פסיכולוגית
ח. תיווך של חיפוש אחר מטרות, קביעתן, תכנון והתנהגות של הישג
ט. תיווך להתמודדות עם אתגרי, חיפוש אחר החדש והמורכב.
י. תיווך למודעות להיות האדם ישות משתנה
יא. תיווך של חלופה אופטימית
יב. תיווך לתחושת שייכות


העדר התנסות בלמידה מתווכת עשוי לנבוע מסיבות סביבתיות או אישיות:
א. הגורמים החברתיים, תרבותיים ומשפחתיים שתפקידם ליצור הזדמנות להתנסות בלמידה מתווכת אך אינם עושים זאת. זאת בשל תנאים כלכליים או בשל הגירה (המונעת מן ההורים רציפות כסוכני חיברות), העדר אינטראקציה בין דורית או התפוררות תרבותית
ב. אי יכולתו של היחיד להפיק תועלת מהתנסות בלמידה מתווכת המעוגנת במחסומים הקשורים למצבו הפיסי, נוירולוגי, קוגניטיבי או רגשי בתקופה מסויימת של התפתחותו.
ילד הסובל מחסך בהתנסות בלמידה מתווכת מציג כושר השתנות מוגבל, דבר הגורם לחסך בלמידה.


למידה מתווכת

צור קשר: 04-8361086