פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

העשרה אינסטרומנטלית (פוירשטיין 1979)

אחת השיטות לשפר את תהליכי ההתנסות בלמידה מתווכת, נעשית באמצעות העשרה אינסטרומנטלית, שיטה ותוכנית שהיא פרי עבודתו של פרופ' ראובן פוירשטיין (1979). שיטה זו מאפשרת שימוש בתנאי מעבדה לשם יצירת שינויים במבנים הקוגניטביים של התלמיד.
תוכנית העשרה אינסטרומנטלית בנויה משני מרכיבים – כלים ותהליכים להתמודד עם כלים אלה.

בתוכנית העשרה  14 כלים שכינוייהם מתארים באופן כללי את תוכנם הספציפיים:

 אופנות צורניתאופנות מילוליתאופנויות שונות
כלים בסיסיםארגון נקודות
תפיסה אנליטית
השוואות
מיון
התמצאות במרחב1
ללא מלים
כלים ברמת ביניים הוראותהתמצאות במרחב 2
יחסי משפחה 1 ו-2
יחסי זמן
סדרות מספרים
כלים גבוהיםמרכיבוןסילוגיזםיחסים טרנזיטיביים

 
כל אחד מן הכלים מכיל סידרה של תרגילים. כל תרגיל מהווה בעיה שיש לפתור, ולשם כך יש לפתח מושגים, עקרונות ושיטות לפתרון. הבעיה נפתרת תוך אינטראקציה עם גורם מתַווך המאפשר יצירה של דיאלוג בונה יכולות. טיב האינטראקציה של ההתנסות הלמידה מתווכת מחייב בחירה מדוייקת של הגירויים, ניפוי, ארגון ותכנון פעולות המתווך.


העשרה אינסטרומטלית מופעלת במגוון של אוכלוסיות: אוכלוסיות של תלמידים במסגרות רגילות או מיוחדות, ילדים ובוגרים ברמת תפקוד משתנה.

המטרה העיקרית של התוכנית, כפי שנוסחה על ידי פרופ' פוירשטיין היא קידום כושר הלמידה ויצירת תהליכי שינוי על ידי הפעלת תהליכי תיווך והתנסות בלמיד המתווכת. התוכנית אינה מתמקדת בהוספת ידע אלא דרכי לימוד ידע וכלים לניצול יעיל של ידע. התוכנית מיועדת לפיתוח מיומנויות חדשות ושימוש יעיל בהם כמו גם דרכי פתרון בעיות.


תת המטרות של העשרה אינסטרומנטלית הן:
א. תיקון הפונקציות הקוגניטיביות הפגומות.
ב. לימוד הכלים הלשוניים הנדרשים והפעולות הדרושות לשם פתרון הבעיות.
ג. יצירת מוטיבציה אינטרינסית על ידי ההתנסות בלמידה מתווכת והפיכתה להרגל.
ד. יצירת תובנה וחשיבה רפלקטיבית.
ה. יצירת מוטיבציה לפעולה ייצוגית מופנמת.
ו. מעבר מדימוי עצמי של כלי קיבול פאסיבי לקליטת מידע – לדימוי של גורם היוצר מידע מכח עצמו.

העשרה אינסטרומנטלית

צור קשר: 04-8361086