פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

פרוייקטים

יה"ל מבצעת פרוייקטים בתחומי התמחותה הנוגעים לציבור גדול ברמות ומאפיינים שונים כמו:

רמות                                              מאפייני אוכלוסייה

ישוב (קבוצת בתי ספר)                      שוני תרבות (עולים חדשים), שיפור                                                             
                                                         יכולות למידה אצל יוצאי אתיופיה.

בתי ספר/פנימיות נוער                       שוני תרבות (עולים חדשים), יה"ל מתמחה בשיפור יכולות למידה בעיקר                
                                                          אצל יוצאי אתיופיה.

כיתות\גנים                                         העדר מיומנויות למידה בסיסיות.

פרטים                                                אוכלוסיות מגוונות.


המעורבות של יה"ל מבוצעת בכל הרמות כדלהלן:

ברמה היישובית
הכנת תוכנית עבודה יישובית מפורטת כמענה ספציפי למאפיני הבעייה, כפי שנחקרה ואושרה לביצוע על ידי הגורמים המוסמכים (מחלקת חינוך עירונית, משרד החינוך).
ליווי והנחיית ביצוע של צוותי הוראה, ייעוץ וניהול בישוב או בבית הספר.
הדרכת צוותי המורים (ביישוב כולו) המעורבים בביצוע התוכנית.

ברמת בית הספר: מבוצעת בשלוש רמות:

ברמת הארגון:
עיצוב מבני וארגוני שמטרתו מיקוד פעילות הארגון בפיתוח יכולות למידה של הלומדים בו.
הגדרת מטרות ודרכי עבודה המתאימים להשגת יעדים אלו.

ברמת הכיתה:
יצירת מארג של התנסות בלמידה מתווכת  הפיכת הכיתה לקבוצת למידה והגברת יכולת ההתמודדות של הפרט בכיתה. עיצוב דרכי התמודדות עם קשיים ספציפיים בכיתה ושינוי פרופיל הלמידה של הקבוצה.

ברמת הפרט:
עיצוב תוכנית עבודה וליווי ילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים במערכת למידה ובעבודה, הערכת התקדמות והתאמת תוכנית על פי הצורך.

בתוך כך, וכחלק בלתי נפרד מההתערבות מבוצעת פעילות הדרכה לצוותי מורים ומטפלים בנושאים הבאים:
מהו מקור הכשל - הבנה של הגורמים לכשל, קשיי למידה ומשמעותם.
התנסות בלמידה מתווכת - דרכי התמודדות ובנייה של יכולות למידה.
עיצוב של קבוצה\כיתה כמטרג של התנסות בלמידה מתווכת.
יסודות הלמידה כאמצעי לשיפור רכישת שפה ומיומנויות למידה.

בגני ילדים:
שימוש בי"ל לגיל הרך לשם בנייה של יכולות למידה אצל ילדי הגן ולהכנה לבית הספר.
עיצוב תוכנית הגן ויצירת אינטרקציות המפתחות את יכולת הלמידה והחשיבה של הילדים.

לדעת עוד
לדעת עוד
צור קשר: 04-8361086